Register by May 15 to Get on the Bus!

Share Your Questions!

Do you have questions about enrolling your child in TUSD or about TUSD schools? Please share your questions here, and a TUSD staff member will email an answer as soon as possible. Thank you!

Your name:
Your email address:
Your email address is required so that we can reply to your question.

What does your question concern? (Select one)
The Open Enrollment Process
TUSD Schools and Programs
Other (please explain below)

My specific question is:

Open enrollment offers you choices!

Learn about our schools and programs through the Catalog of Schools!

Immunization Coverage in Our Schools >>

Enroll Your Child

At TUSD, you have options for enrolling your child:

1. Your Home School

Enroll your child in your home school. All children who live within the attendance boundaries of a school will be admitted to that school. You can look up your attendance area school on Pima Association of Government's school-address look-up.

TUSD offers many option for the school your child attends. See Attendance Option Guidelines for more information.

How to enroll your child in your home school...

2. Open Enrollment/Magnet

TUSD's open enrollment and magnet schools provide you with options! You can apply to have your child attend any district school through open enrollment. As long as there is room, your child will be accepted.

Our magnet schools offer programs and classes in specific areas, such as fine and performing arts, science, math, technology, and more!

Step on the Bus! Enroll with Us!

Introducing Tucson Unified School District's Enrollment Bus. Find the bus around town at family-friendly events, then Step on the Bus to Enroll with us!

Families can also apply through our Enrollment Bus, which will be at various locations for the next several months. Check the Enrollment Bus schedule to find the next appearance at a location near you!

Your child may be eligible for transportation.

If you choose a school through Open Enrollment, your child may be eligible for Incentive Transportation.

Su hijo(a) puede ser elegible para transportación.

Si usted elige una escuela a través de Inscripción Abierta, su hijo puede ser elegible para el Incentivo de Transportación.

Open Enrollment/Magnet Application

2017-2018 School Year

Use this form if you are applying for the 2017-2018 school year.

2017-2018 Application (English - In PDF)

Solicitud de Inscripción Abierta/Escuela Magnet para el año Escolar 2017-2018: en PDF
Other translations: Arabic | Kirundi | Somali | Swahili

Attention Apple users: Please ensure that you are using Adobe Reader as your default PDF reader.
Mac computers typically open PDFs in Preview, which does NOT support the content fields used on our fillable forms.

2016-2017 School Year

Use this form if you are applying for the 2016-2017 school year.

2016-2017 Application (English - In PDF)
Solicitud de Inscripción Abierta/Escuela Magnet para el año Escolar 2016-2017: en PDF
Other translations: Arabic | Kirundi | Somali | Swahili | Vietnamese

Attention Apple users: Please ensure that you are using Adobe Reader as your default PDF reader.
Mac computers typically open PDFs in Preview, which does NOT support the content fields used on our fillable forms.

Return completed, printed application to:

School Community Services
1010 E 10th St, Bldg. B
Tucson, AZ, 85719

or email as an attachment to scs@tusd1.org

If you have questions, please call School Community Services, (520) 225-6400, or email scs@tusd1.org .

For more information, see Policy JFB, Enrollment and School Choice.

ELL Transportation

To all Parents of High School English Language Learners:
If you move to another attendance area, your student will be given the option of remaining at their current high school until the end of the school year, and he/she will be provided transportation in the form of a district school bus or a city bus pass.

Transportación para Estudiantes Aprendices del Idioma Inglés
A todos los Padres de Aprendices del Idioma Inglés:
Si usted cambia de domicilio a otra área, su estudiante tendrá la opción de permanecer en su escuela secundaria actual hasta el fin del ciclo escolar, y se le proporcionará a él/ella transportación por medio de un autobús escolar del distrito o pase para los autobuses de la ciudad.

لمتعلمي اللغة الانكليزية النقل

.أ. إشعار إلى الوالدين

إلى كل آباء وأمهات طلاب المدرسة الثانوية من متعلمي اللغة الإنجليزية:
إذا انتقلت إلى منطقة حضور آخرى، سيتم إعطاء الطالب خيار البقاء في المدرسة الثانوية الحالية الخاصة بهم حتى نهاية العام الدراسي، وسيتم تقديم النقل له/لها في شكل حافلة مدرسية للمنطقة أو حافلة المدينة للنقل العام.

Kirundi

Ukwiyungurza kwabiga ururimi rw’Icongereza (ELL Transportation)
Amakuru Kubavyeyi
Ku Bavyeyi bose barereye kumashuri ya High School biga ururimi rw’Icongreza:
Mugihe wimukiye kukindi kigo c’amashuri, umunyeshuri wawe azohitamo ko yoguma aho yiga kuri high school kugezaho umwaka w’ishuri uzoherera, ubwo muri ico gihe azohabwa uburyo bwo kwiyunguruza nko kuronswa ibasi y’ishuri cyangwa agatike ko gutega ibasi

Nepali
परिवहन

आमाबाबु लाइ सूचना

स्कूल अंग्रेजी भाषा शिक्षार्थि का सभै माता पिता लाइ:

यदि तपै अन्य उपस्थिति क्षेत्र मा सर्दै हुनुहुन्छ भने
तपैको विद्यार्थी लाइ स्कूल वर्ष को अन्त सम्म आफ्नो वर्तमान उच्च स्कूलमा रहने विकल्प दिइनेछ.” र उहालाइ जिल्ला को स्कूल बस या शहर बस पास को रूप मा यातायात प्रदान गरिनेछ

Somali

Gaadiidka Bartayaasha Luqadda Ingiriisiga
Wargalin Ku Socota Waalidka

Dhamaan waalidiinta ardayda dhigtaan dugsiga sare kuwaa oo ah bartayaasha luqadda ingiriisiga:
Haddii aad u guurtid aag kale eek a dheer dugsiga, ardaygaaga waxaa la siin doonaa fursad uu ku joogo dugsiga uu hada dhigto ilaa dhamaadka sanad dugsiyeedka, iyo in isaga / iyada la siin doonaa gaadiid oo ah qaab baska dugsiga degmada ama baska magaalo maro.

Swahili

Usafiri
Taarifa kwa Wazazi

Kwa Wazazi wote wa wanafunzi wa lugha ya kingeresa
Kama unahamia kwa eneo jingine mahudhurio, mwanafunzi wako atapewa fursa ya kukaa shuleni yao ya sasa juu mpaka mwisho wa mwaka wa shule, na yeye atapatiwa usafiri katika mfumo wa basi la shule la  wilaya au tikiti ya kupita ya busi ya mji.

Find Us on Facebook  Follow Us on Twitter  Watch Us on YouTube  Subscribe to our Newsfeed