Interpreter and Translator Support Services for Students and Parents/Guardians

In order to ensure equal access to District education and support services, Tucson Unified School District is committed to ensuring communication with Limited English Proficient (LEP) students and their families in a language they understand. 

عنوان السياسة: خدمات الترجمة الشفهية و الكتابية المساعدة للطلبة و الأهالي/الأولياء
عنوان القوانين: خدمات الترجمة الشفهية و الكتابية المساعدة للطلبة و الأهالي/الأولياء

政策题目: 为学生和家长及监护人所提供的口头和笔头翻译服务
政策实施监督题目: 为学生和家长及监护人所提供的口头和笔头翻译服务

नियम-कानुन शिर्षक: दोभासे र अनुवादक सेवाहरु विध्यार्थिहरु र बाआमा /अभिभावकहरुका लागी
नियम-कानुन शिर्षक: दोभासे र अनुवादक सेवाहरु विध्यार्थिहरु र बा आमा /अभिभावकहरुका लागी

TÍTULO DE LA POLÍTICA: Intérprete y traductor  servicios de ayuda para los estudiantes y padres/tutores
TÍTULO DEL REGLAMENTO:  Servicios de apoyo de interpretación y traducción para los padres y tutores

لمتعلمي اللغة الانكليزية النقل

.أ. إشعار إلى الوالدين

إلى كل آباء وأمهات طلاب المدرسة الثانوية من متعلمي اللغة الإنجليزية:
إذا انتقلت إلى منطقة حضور آخرى، سيتم إعطاء الطالب خيار البقاء في المدرسة الثانوية الحالية الخاصة بهم حتى نهاية العام الدراسي، وسيتم تقديم النقل له/لها في شكل حافلة مدرسية للمنطقة أو حافلة المدينة للنقل العام.

Kirundi

Ukwiyungurza kwabiga ururimi rw’Icongereza (ELL Transportation)
Amakuru Kubavyeyi
Ku Bavyeyi bose barereye kumashuri ya High School biga ururimi rw’Icongreza:
Mugihe wimukiye kukindi kigo c’amashuri, umunyeshuri wawe azohitamo ko yoguma aho yiga kuri high school kugezaho umwaka w’ishuri uzoherera, ubwo muri ico gihe azohabwa uburyo bwo kwiyunguruza nko kuronswa ibasi y’ishuri cyangwa agatike ko gutega ibasi

Nepali
परिवहन

आमाबाबु लाइ सूचना

स्कूल अंग्रेजी भाषा शिक्षार्थि का सभै माता पिता लाइ:

यदि तपै अन्य उपस्थिति क्षेत्र मा सर्दै हुनुहुन्छ भने
तपैको विद्यार्थी लाइ स्कूल वर्ष को अन्त सम्म आफ्नो वर्तमान उच्च स्कूलमा रहने विकल्प दिइनेछ.” र उहालाइ जिल्ला को स्कूल बस या शहर बस पास को रूप मा यातायात प्रदान गरिनेछ

Somali

Gaadiidka Bartayaasha Luqadda Ingiriisiga
Wargalin Ku Socota Waalidka

Dhamaan waalidiinta ardayda dhigtaan dugsiga sare kuwaa oo ah bartayaasha luqadda ingiriisiga:
Haddii aad u guurtid aag kale eek a dheer dugsiga, ardaygaaga waxaa la siin doonaa fursad uu ku joogo dugsiga uu hada dhigto ilaa dhamaadka sanad dugsiyeedka, iyo in isaga / iyada la siin doonaa gaadiid oo ah qaab baska dugsiga degmada ama baska magaalo maro.

Swahili

Usafiri
Taarifa kwa Wazazi

Kwa Wazazi wote wa wanafunzi wa lugha ya kingeresa
Kama unahamia kwa eneo jingine mahudhurio, mwanafunzi wako atapewa fursa ya kukaa shuleni yao ya sasa juu mpaka mwisho wa mwaka wa shule, na yeye atapatiwa usafiri katika mfumo wa basi la shule la  wilaya au tikiti ya kupita ya busi ya mji.

Subscribe to our RSS Feed. Subscribe to our newsfeed!