ELL Transportation

To all Parents of High School English Language Learners

If you move to another attendance area, your student will be given the option of remaining at their current high school until the end of the school year, and he/she will be provided transportation in the form of a district school bus or a city bus pass.

Transportación para Estudiantes Aprendices del Idioma Inglés

A todos los Padres de Aprendices del Idioma Inglés:
Si usted cambia de domicilio a otra área, su estudiante tendrá la opción de permanecer en su escuela secundaria actual hasta el fin del ciclo escolar, y se le proporcionará a él/ella transportación por medio de un autobús escolar del distrito o pase para los autobuses de la ciudad.

Arabic 

لمتعلمي اللغة الانكليزية النقل

.أ. إشعار إلى الوالدين

إلى كل آباء وأمهات طلاب المدرسة الثانوية من متعلمي اللغة الإنجليزية:
إذا انتقلت إلى منطقة حضور آخرى، سيتم إعطاء الطالب خيار البقاء في المدرسة الثانوية الحالية الخاصة بهم حتى نهاية العام الدراسي، وسيتم تقديم النقل له/لها في شكل حافلة مدرسية للمنطقة أو حافلة المدينة للنقل العام.

Kirundi

Ukwiyungurza kwabiga ururimi rw’Icongereza (ELL Transportation)
Amakuru Kubavyeyi
Ku Bavyeyi bose barereye kumashuri ya High School biga ururimi rw’Icongreza:
Mugihe wimukiye kukindi kigo c’amashuri, umunyeshuri wawe azohitamo ko yoguma aho yiga kuri high school kugezaho umwaka w’ishuri uzoherera, ubwo muri ico gihe azohabwa uburyo bwo kwiyunguruza nko kuronswa ibasi y’ishuri cyangwa agatike ko gutega ibasi

Nepali

परिवहन

आमाबाबु लाइ सूचना

स्कूल अंग्रेजी भाषा शिक्षार्थि का सभै माता पिता लाइ:

यदि तपै अन्य उपस्थिति क्षेत्र मा सर्दै हुनुहुन्छ भने
तपैको विद्यार्थी लाइ स्कूल वर्ष को अन्त सम्म आफ्नो वर्तमान उच्च स्कूलमा रहने विकल्प दिइनेछ.” र उहालाइ जिल्ला को स्कूल बस या शहर बस पास को रूप मा यातायात प्रदान गरिनेछ

Somali

Gaadiidka Bartayaasha Luqadda Ingiriisiga
Wargalin Ku Socota Waalidka
Dhamaan waalidiinta ardayda dhigtaan dugsiga sare kuwaa oo ah bartayaasha luqadda ingiriisiga:
Haddii aad u guurtid aag kale eek a dheer dugsiga, ardaygaaga waxaa la siin doonaa fursad uu ku joogo dugsiga uu hada dhigto ilaa dhamaadka sanad dugsiyeedka, iyo in isaga / iyada la siin doonaa gaadiid oo ah qaab baska dugsiga degmada ama baska magaalo maro.

Swahili

Usafiri
Taarifa kwa Wazazi
Kwa Wazazi wote wa wanafunzi wa lugha ya kingeresa
Kama unahamia kwa eneo jingine mahudhurio, mwanafunzi wako atapewa fursa ya kukaa shuleni yao ya sasa juu mpaka mwisho wa mwaka wa shule, na yeye atapatiwa usafiri katika mfumo wa basi la shule la  wilaya au tikiti ya kupita ya busi ya mji.
Posted/Revised Date
02-02-2023
Summary
Information about transportation options for high school-age English Language Learners (ELL). 
Keywords
article, 2022-2023, school, tucson, language acquisition, transportation, english language learners
Related Content